Đào tạo

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN NGS-ILLUMINA TRONG GIẢI TRÌNH TỰ 16S METAGENOMICS
Cung cấp các lý thuyết cũng như hướng dẫn thực hành về kỹ thuật giải trình tự 16S Metagenomics ứng dụng trong xác định hệ vi sinh vật ở tử cung, cổ tử cung, nguyên nhân gây vô sinh không rõ nguyên nhân.