Đột biến gen trong ung thư vú
Nghiên cứu khoa học

Đột biến gen trong ung thư vú

10.10.2023
XN di truyền xác định đột biến BRCA 1/2: Chỉ định, quy trình tư vấn và ý nghĩa xét nghiệm
Nghiên cứu khoa học

XN di truyền xác định đột biến BRCA 1/2: Chỉ định, quy trình tư vấn và ý nghĩa xét nghiệm

25.08.2023
BRCA1,2 là gì? Vai trò của BRCA1,2 với ung thư vú, ung thư buồng trứng và các ung thư liên quan.
Nghiên cứu khoa học

BRCA1,2 là gì? Vai trò của BRCA1,2 với ung thư vú, ung thư buồng trứng và các ung thư liên quan.

28.06.2023
Ung thư vú ở nam giới: Khái niệm, triệu chứng và các yếu tố nguy cơ
Nghiên cứu khoa học

Ung thư vú ở nam giới: Khái niệm, triệu chứng và các yếu tố nguy cơ

31.05.2023
Ung thư vú ở nữ giới: Khái niệm, triệu chứng và các yếu tố nguy cơ
Nghiên cứu khoa học

Ung thư vú ở nữ giới: Khái niệm, triệu chứng và các yếu tố nguy cơ

24.05.2023
Các thế hệ của công nghệ giải trình tự gen
Nghiên cứu khoa học

Các thế hệ của công nghệ giải trình tự gen

27.04.2023
Khóa đào tạo "Nhuộm soi bệnh phẩm dịch âm đạo xác định tác nhân gây bệnh" K1_2023
Nghiên cứu khoa học

Khóa đào tạo "Nhuộm soi bệnh phẩm dịch âm đạo xác định tác nhân gây bệnh" K1_2023

02.04.2023