Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2023
Tin Phacogen

Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2023

29.12.2022
Hợp tác công tư thổi làn gió mới trong đào tạo khối ngành y sinh
Tin Phacogen

Hợp tác công tư thổi làn gió mới trong đào tạo khối ngành y sinh

27.12.2022
Video Labtour trong khuôn khổ khai trương Viện Công nghệ Phacogen
Tin Phacogen

Video Labtour trong khuôn khổ khai trương Viện Công nghệ Phacogen

23.12.2022
Video tổng kết Hội thảo cập nhật về gen và sự kiện khai trương Viện Công nghệ Phacogen
Tin Phacogen

Video tổng kết Hội thảo cập nhật về gen và sự kiện khai trương Viện Công nghệ Phacogen

22.12.2022
Viện Công nghệ Phacogen ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội
Tin Phacogen

Viện Công nghệ Phacogen ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội

20.12.2022
Ra mắt Viện Công nghệ Phacogen và tính ứng dụng công nghệ gen mới trong chẩn đoán bệnh
Tin Phacogen

Ra mắt Viện Công nghệ Phacogen và tính ứng dụng công nghệ gen mới trong chẩn đoán bệnh

17.12.2022
Lễ khai trương Viện Công nghệ Phacogen và Hội thảo "Kỷ nguyên mới của công nghệ gen trong tầm soát chẩn đoán, điều trị ung thư, sản khoa, truyền nhiễm
Tin Phacogen

Lễ khai trương Viện Công nghệ Phacogen và Hội thảo "Kỷ nguyên mới của công nghệ gen trong tầm soát chẩn đoán, điều trị ung thư, sản khoa, truyền nhiễm

07.12.2022