Thử nghiệm vaccine mRNA HIV an toàn, có triển vọng ở động vật
Nghiên cứu khoa học

Thử nghiệm vaccine mRNA HIV an toàn, có triển vọng ở động vật

19.07.2022
Kháng thế Llama siêu nhỏ có thể giúp chống lại các biến thể Sars
Nghiên cứu khoa học

Kháng thế Llama siêu nhỏ có thể giúp chống lại các biến thể Sars

19.07.2022
Omicron thực hư như thế nào? Những gì các nhà khoa học biết cho đến nay
Nghiên cứu khoa học

Omicron thực hư như thế nào? Những gì các nhà khoa học biết cho đến nay

19.07.2022
CRISPR một con đường mới để sản xuất kháng sinh
Nghiên cứu khoa học

CRISPR một con đường mới để sản xuất kháng sinh

19.07.2022
ctDNA: Một dấu ấn sinh học bổ trợ mới trong các khối u rắn có thể cắt bỏ
Nghiên cứu khoa học

ctDNA: Một dấu ấn sinh học bổ trợ mới trong các khối u rắn có thể cắt bỏ

19.07.2022
Penicillin làm giảm đáng kể sự tiến triển của bệnh thấp tim ở trẻ em
Nghiên cứu khoa học

Penicillin làm giảm đáng kể sự tiến triển của bệnh thấp tim ở trẻ em

19.07.2022
Sự kết hợp thuốc giúp trẻ em bị bệnh bạch cầu nguyên bào cấp tính tránh được hóa trị liệu thông thường
Nghiên cứu khoa học

Sự kết hợp thuốc giúp trẻ em bị bệnh bạch cầu nguyên bào cấp tính tránh được hóa trị liệu thông thường

19.07.2022